Медицински сестри: Милена Димитрова, Зоя Викторова

Помощник-възпитатели: Габриела Илиева

Педагози: Венеса Петкова

Помощник-възпитатели: Галина Гешева, Светлана Маркова

Учители: Галя Станева, Цветина Христова

Помощник-възпитател: Галина Гешева

Учители: Йочка Славчева, Ивана Георгиева

Помощник-възпитател: Вера Атанасова

Учители: Венеса Петкова, Анелия Дамянова

Помощник-възпитател: Светлана Маркова

Учители: Алтънай Дрянова, Десислава Цветкова

Помощник-възпитател: 

Учители: Бранимира Антонова, Нели Георгиева

Помощник-възпитател: Елена Исаева

Учители: Маргарита Михова, Йоана Иванова

Помощник-възпитател: Габриела Илиева

Учители: Десислава Лозанова, Нелина 

Помощник-възпитател: Жана

Учители: Марина Арсова, Росица Иванова

Помощник-възпитател: Боряна Кръстева-Високалийска