Учители

Венеса Петкова

Анелия Дамянова

Помощник-възпитател

Светлана Маркова

Портфолио с моменти от работата в група "Детелинка". Щракнете върху папката, за да разгледате.