Учители

Марина Арсова

Росица Иванова

Помощник-възпитател

Боряна Кръстева

Портфолио с моменти от работата в група "Дъга". Щракнете върху папката, за да разгледате.