Учители

Йочка Славчева

Ивана Георгиева

Помощник-възпитател

Вера Атанасова

Портфолио с моменти от работата в група "Пчеличка". Щракнете върху папката, за да разгледате.