Медицински сестри

Милена Димитрова 

Зоя Викторова

Помощник-възпитатели