Директор

Г-жа Грета Димитрова

Педагогически персонал

г-жа Анелия Дамянова

г-жа Венеса Петкова

г-жа Галя Станева

г-жа Десислава Цветкова

г-жа Йоана Иванова

г-жа Йочка Славчева

г-жа Марина Арсова

г-жа Маргарита Михова

г-жа Росица Иванова

г-жа Цветина Христова

Медицински персонал

Милена Димитрова

Помощник-възпитатели

Ани Борисова

Боряна Кръстева

Габриела Илиева

Галя Гешева

Светлана Маркова

Административен персонал

Милена Богданова

Кухненски персонал

Мая Тошева