122 Детска градина "Синева"  е привлекателна и желана образователна институция, в която детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Мисията на детската градина е да създава партньорство с родителите, същевременно да е и  модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.

Пътеводният лъч, към пътя на успеха ни е мотото: 

„Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“

Ние се стремим към:

- Уважение, толерантност и търпение 

Държим се вежливо един към друг, стремим се към позитивно, толерантно общуване. Отделяме време да изслушваме различното мнение и различните позиции и се стремим да вникнем в тях.

-Утвърждаване на детската градина като желано и значимо игрово-познавателно пространство за толерантност, равнопоставеност и сътрудничество.

- Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца, в което професионалисти да възпитават и обучават децата в детска градина Синева.