Медицински документи за прием и отглеждане на дете в детската градина


На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.), при приема и по време на отглеждането на детето в детската градина, се изискват следните документи, удостоверяващи здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести:

Допълнителни документи за новопостъпващи деца в яслена група: